آپارتمان در روستاهای اطراف آستانه اشرفیه

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

آپارتمان راه جدا با پارکینگ
880 میلیون
آستانه اشرفیه

آپارتمان راه جدا با پارکینگنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ67