ویلا نزدیک ساحل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا فلت بازسازی شده
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین530
ویلا فلت نوساز
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا باغ سنتی
4.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین2300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا145 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین210
ویلا فلت مبله حیاط دار
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت مبله حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین660
ویلا باغ ساحلی
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1600
ویلا دوبلکس کنار ساحل
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس کنار ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین550
ویلا دوبلکس ساحلی
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین324
ویلا نقلی ساحلی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا تریپلکی ساحلی
2.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکی ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین1300
ویلا سنتی حیاط دار
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین368
ویلا دوبلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا دوبلکس مبله
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
خانه کلنگی حیاط دار
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

خانه کلنگی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1000
ویلا نقلی کرسی بلند
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین130
ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدرود
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدرودنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین200
ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلافلت شهرکی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین320
ویلا کرسی بلند
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین362
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125