ویلا نزدیک ساحل در گیلان

ویلا فلت نوساز داخل شهر
320 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلای فلت ساحلی برجاده
230 میلیون
کیاشهر

ویلای فلت ساحلی برجادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین361
ویلای فلت ساحلی با دو سوئیت
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی با دو سوئیتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین604
ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریا
170 میلیون
کیاشهر

ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین160
ویلای لوکس فلت نماسنگ
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس فلت نماسنگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین340
ویلا لوکس روستایی
290 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین370
ویلا لوکس نزدیک ساحل
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا لوکس مستر نزدیک جاده
650 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس مستر نزدیک جادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین400
ویلا فلت حیاط دار
259 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین468
ویلای دوبلکس نزدیک دریا
400 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا140 زمین270
ویلای دوبلکس لوکس
375 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس لوکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلای فلت ساحلی
320 میلیون
کیاشهر

ویلای فلت ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین400