ویلا نزدیک ساحل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا فلت محوطه سازی شده
490 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت محوطه سازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا81 زمین140
ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت ساحلی
530 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین300
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا فلت نوساز روستایی
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا115 زمین320
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا نقلی دوبلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی دوبلکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین100
ویلا قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین335
ویلا نقلی سه سال ساخت
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی سه سال ساختنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین175
ویلا بازسازی شده روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین750
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا نقلی مرکزشهر
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین120
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330