ویلا نزدیک ساحل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

واحدتجاری مسکونی حیاط دار
1.5 میلیارد
کیاشهر

واحدتجاری مسکونی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین300
خانه کلنگی مرکز شهر
3 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی مرکز شهرنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1122
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلا کرسی بلند
650 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا80 زمین230
ویلا نقلی خوش نقشه
500 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین180
ویلا نقلی ساحلی
530 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا83 زمین170
بنا کلنگی نزدیک پارک ملی بوجاق
1.65 میلیارد
کیاشهر

بنا کلنگی نزدیک پارک ملی بوجاقنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1100
ویلافلت نوساز
860 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا116 زمین250
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا فلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین250
ویلا فلت لاکچری
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین90
ویلا فلت نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا فلت نزدیک شالیزار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک شالیزارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا فلت روستایی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین420
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
خانه کلنگی حیاط دار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

خانه کلنگی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین400
ویلا فلت شهرکی ۵ واحده
670 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکی ۵ واحدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت نوساز
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین220