ویلا نزدیک ساحل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان پل چوبی - روبروی پارک جنگلی - سایت مسکن گیلان زمین

حمیدرضا درویش زاده

مشاور بندرانزلی و حومه

09113829886

انزلی - طالب اباد - خیابان امام رضا - نبش بوستان ۲۲ - املاک توسکا

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

خانم لطافت خواه

مشاور زیباکنار

09335122131

زیباکنار - املاک گیلان زمین

ویلا فلت
4.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلتنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 3 اتاق 2 زیربنا95 زمین290
ویلا باغ ساحلی
9 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا فلت
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین260
ویلا نقلی روستایی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین180
ویلا باغ مرکز شهر
5.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین708
ویلا مدرن استخر دار
12 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مدرن استخر دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا225 زمین365
ویلا تریبلکس ساحلی
15 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین570
ویلا مدرن
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا مدرننزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین200
ویلا دوبلکس نوساز
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین220
ویلای دوبلکس استخردار 4 خواب
18 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس استخردار 4 خوابنزدیک ساحل - نصف نقد مابقی اقساط

پارکینگ 2 اتاق 4 زیربنا300 زمین1000
ویلا شهرکی
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا فلت روستایی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین380
ویلا دوبلکس منطقه عیانی
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس منطقه عیانینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا210 زمین260
ویلا نقلی ارزان
2.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی ارزاننزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین150
ویلا ساحلی
4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین280
ویلا دوبلکس ساحلی
4.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا125 زمین250
ویلا نقلی  مبله
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا70 زمین150
ویلا باغ سنتی ساحلی
6 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتی ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا فلت ساحلی
3.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین212
ویلا دوبلکس
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت روستایی
1.75 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا همه چی تموم روستایی
5.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا همه چی تموم روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا212 زمین550
ویلا نقلی ارزان
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی ارزاننزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین253
ویلا روستایی زیبا
2.85 میلیارد
کیاشهر

ویلا روستایی زیبانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا145 زمین350
ویلا شهرکی ساحلی
19 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی ساحلینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا350 زمین540
ویلا دوبلکس روستایی
4.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا155 زمین220
ویلا باغ روستایی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستایینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین720