ویلا نزدیک ساحل در گیلان

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلا فلت ساده
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلافلت مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا حیاط دار
380 میلیون
کیاشهر

ویلا حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا78 زمین500
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
منزل قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

منزل قدیمی قابل سکونتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا75 زمین250
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100