ویلا نزدیک ساحل در گیلان

ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160
ویلا دوبلکس مرکزشهر
480 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین125
ویلادوبلکس نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین290
ویلا بر اول دریا با تمام امکانات
1 میلیارد
لنگرود

ویلا بر اول دریا با تمام امکاناتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 2 زیربنا70 زمین200
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا کرسی بلند ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلند ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت نوساز
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلافلت بازسازی شده
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین300
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
منزل کلنگی حیاط دار
1.1 میلیارد
کیاشهر

منزل کلنگی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین2000
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلا کلید نخورده
600 میلیون
لنگرود

ویلا کلید نخوردهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین317
ویلا روستایی نیمه ساز ۱۰ دقیقه تا دریا
159 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی نیمه ساز ۱۰ دقیقه تا دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا100 زمین254
ویلافلت بازسازی شده
280 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا330 زمین80
ویلا سنتی
300 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین245
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکنارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400