ویلا نزدیک ساحل در گیلان

ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
منزل کلنگی حیاط دار
700 میلیون
کیاشهر

منزل کلنگی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین1500
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ویو رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197
ویلا دوبلکس نماسنگ
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نماسنگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلایی قدیمی قابل سکونت
380 میلیون
کیاشهر

ویلایی قدیمی قابل سکونتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین425
ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس داخل شهرکنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360