ویلا نزدیک ساحل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

حمیدرضا درویش زاده

مشاور بندرانزلی و حومه

09113829886

انزلی - طالب اباد - خیابان امام رضا - نبش بوستان ۲۲ - املاک توسکا

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا استخردار شهرکی
2.85 میلیارد
کیاشهر

ویلا استخردار شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت حیاط دار
2.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین800
ویلا استخردار شهرکی
4 میلیارد
کیاشهر

ویلا استخردار شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین456
ویلا دوبلکس نوساز
2.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین220
ویلا دوبلکس حیاط دارروستایی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دارروستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین451
ویلای دوبلکس ساحلی تازه ساخت 2 خوابه
3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس ساحلی تازه ساخت 2 خوابهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا تریپلکس ساحلی
6.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا483 زمین200
ویلای تریپلکس 3 خوابه استخردار
5.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای تریپلکس 3 خوابه استخردارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا300 زمین500
ویلای دوبلکس 3 خوابه
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس 3 خوابهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین337
باغ ویلای دوبلکس نزدیک ساحل
5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای دوبلکس نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین500
ویلا دوبلکس جنگلی
4.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین260
ویلای دوبلکس 3 خواب استخردار
5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس 3 خواب استخردارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا300 زمین600
ویلا دوبلکس جنگلی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین262
ویلای دوبلکس 2 خوابه
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس 2 خوابهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین168
ویلای 2 خوابه نزدیک به ساحل
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای 2 خوابه نزدیک به ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلای دو خوابه بازسازی شده
3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دو خوابه بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلای  2 خوابه نزدیک ساحل
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای 2 خوابه نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا84 زمین160
باغ ویلای تازه ساخت نزدیک ساحل
3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای تازه ساخت نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین430
ویلا استخر دار لاکچری
6.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا استخر دار لاکچرینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا350 زمین336
ویلا دوبلکس 3 خوابه نزدیک ساحل
2.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس 3 خوابه نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا دوبلکس استخر دار
3.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس استخر دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین260
باغ ویلای بازسازی شده نزدیک ساحل
5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای بازسازی شده نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا177 زمین728
ویلا باغ سنتی
4 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1570
ویلا باغ لاکچری ساحلی
21 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ لاکچری ساحلینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا700 زمین2200
ویلا باغ سنتی مرکز شهر
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتی مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا دوبلکس استخر دار
6 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس استخر دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500