مغازه و تجاری در مرکز شهر رشت

شهرها و مناطق

مشاور خرید مغازه و تجاری در منطقه

حمیدرضا درویش زاده

مشاور بندرانزلی و حومه

09113829886

انزلی - طالب اباد - خیابان امام رضا - نبش بوستان ۲۲ - املاک توسکا

مغازه 64 متری در بلوار احمدزاده رشت
12.2 میلیارد
رشت

مغازه 64 متری در بلوار احمدزاده رشتنقدی - سند تک برگ

بالکندارد فروشملکیت متراژ64
37 متر مغازه در چهارراه گلسار
14.8 میلیارد
رشت

37 متر مغازه در چهارراه گلسارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

بالکندارد فروشملکیت متراژ37
فروش مرغداری صومعه سرا
100 میلیارد
رشت

فروش مرغداری صومعه سرانقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

بالکنندارد فروشملکیت متراژ18000
فروش سوله در شهرک صنعتی رشت
65 میلیارد
رشت

فروش سوله در شهرک صنعتی رشتنقدی - سند تک برگ

بالکنندارد فروشملکیت متراژ6500