زمین در سیاهکل

امکانات و ویژگی ها

مشاور خرید زمین در منطقه

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

زمین مسکونی سنددار در خرارود سیاهکل
1.82 میلیارد
سیاهکل

زمین مسکونی سنددار در خرارود سیاهکلنقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ1400
زمین مسکونی در مهربن سیاهکل
500 میلیون
سیاهکل

زمین مسکونی در مهربن سیاهکلنقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

کاربریمسکونی متراژ250