ویلا در چهارده آستانه اشرفیه

مشاور خرید ویلا در منطقه

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلای روستایی در دهستان چهارده
1.1 میلیارد
آستانه اشرفیه

ویلای روستایی در دهستان چهاردهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا90 زمین850