ویلا در نخجیرکلایه لاهیجان

مشاور خرید ویلا در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

ویلای دوبلکس ۱۳۰ متر روستای نخجیرکلایه
3.5 میلیارد
لاهیجان

ویلای دوبلکس ۱۳۰ متر روستای نخجیرکلایهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین216