درباره لنگرود

لنگرود یکی از شهرهای سرسبز و بارانی شمال است که در بین شهرهای لاهیجان و رودسر قرار دارد و با دریا نیز فاصله زیادی ندارد. لنگرود دارای روستاها و بخشهای زیادی است که از ساحل یا کوهپایه های سرسبز امتداد دارند. بافت خود شهر لنگرود شهری است اما در اطراف منطقه شهری می توان مناطق بکر ویلایی را یافت که ضمن نزدیک بودن به شهر، آب و هوا و تمیزی خود را نیز حفظ کرده اند.

از نظر آب و هوا، لنگرود مانند دیگر شهرهای استان بارانی و ابری است و بدلیل نزدیکی به دریا در تابستانها آب و هوای شرجی و گرم دارد. لنگرود از سمت شرق به چمخاله و دریا راه دارد. غرب لنگرود مناطق شهری است . در نهایت به لاهیجان می رسد. شمال مناطق روستایی است و در نهایت به دریا می رسد و جنوب نیز شامل مناطق روستایی کوهپایه ای سرسبز است.