مغازه و تجاری در مرکز شهر لاهیجان

شهرها و مناطق

مشاور خرید مغازه و تجاری در منطقه

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

مغازه در پاساژ شهر سبز لاهیجان
414 میلیون
لاهیجان

مغازه در پاساژ شهر سبز لاهیجاننقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

بالکنندارد فروشسرقفلی متراژ18