آپارتمان در مرکز شهر لاهیجان

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

وحید پرسری

مشاور لاهیجان

09111455344

لاهیجان - روبروی بهشتی 24 - املاک اسکان

فروش راه جدا 80 متری میدان گیل
1.4 میلیارد
لاهیجان

فروش راه جدا 80 متری میدان گیلنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ80
فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهر
1.275 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ85
77 متری معلم
توافقی
لاهیجان

77 متری معلمنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ77
آپارتمان ۷۶متری ۷سال ساخت
1.35 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان ۷۶متری ۷سال ساختنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ76
اجاره اپارتمان تک واحدی ۱۳۰ متری سعدی
توافقی
لاهیجان

اجاره اپارتمان تک واحدی ۱۳۰ متری سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ130
اپارتمان تک واحدی ۶۸ متری طالقانی
1.02 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۶۸ متری طالقانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ68
اپارتمان تک واحدی۸۰ متری تربیت معلم
1.32 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی۸۰ متری تربیت معلمنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ80
اپارتمان مستقل ۹۲ متری طالقانی
1.25 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۲ متری طالقانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ92
اپارتمان ۹۵ متر شقایق
توافقی
لاهیجان

اپارتمان ۹۵ متر شقایقنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ95
اپارتمان مستقل ۹۰ متری حزین
1.85 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۰ متری حزیننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان تک واحدی ۱۱۰ متری سلمان فارسی
3.5 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۱۰ متری سلمان فارسینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ110
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متر خیابان هدایت
2.7 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متر خیابان هدایتنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانی
1.85 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ125
اپارتمان مستقل ۱۱۵ متر خیابان سعدی
توافقی
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۱۵ متر خیابان سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ115
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری خیابان مهرگان
2.1 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری خیابان مهرگاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان تک واحدی ۱۲۵ متری خرمشهر
3 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۲۵ متری خرمشهرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ125
سوییت مستقل ۶۰ متری خیابان ۱۲ متری آزادگان
850 میلیون
لاهیجان

سوییت مستقل ۶۰ متری خیابان ۱۲ متری آزادگاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 1 متراژ60
آپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری مهرگان
2.1 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری مهرگاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری هدایت
2.7 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری هدایتنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانی
1.85 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ125
فروش اپارتمان مستقل ۵۱ متر میدان جانبازان
750 میلیون
لاهیجان

فروش اپارتمان مستقل ۵۱ متر میدان جانبازاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 1 متراژ51
اپارتمان ۱۱۵ متری خیابان سعدی
توافقی
لاهیجان

اپارتمان ۱۱۵ متری خیابان سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ115
اپارتمان ۱۱۳ متر سعدی
2.8 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۱۱۳ متر سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ113
اپارتمان تک واحدی ۱۵۰ متری میدان معلم
3.75 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۵۰ متری میدان معلمنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ150
فروش اپارتمان تک واحدی ۱۳۴ متری بلوار مطهری
4.3 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان تک واحدی ۱۳۴ متری بلوار مطهرینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ134
فروش آپارتمان ۱۵۹ متر خیابان نیما
4 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان ۱۵۹ متر خیابان نیمانقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ159
فروش اپارتمان ۹۵ متری خیابان بهشتی
2.9 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان ۹۵ متری خیابان بهشتینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ95