زمین در لیالستان لاهیجان

امکانات و ویژگی ها

مشاور خرید زمین در منطقه

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

زمین مسکونی سنددار
1.6182 میلیارد
لاهیجان

زمین مسکونی سنددارنقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ261