زمین در کوهبنه لاهیجان

امکانات و ویژگی ها

مشاور خرید زمین در منطقه

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

زمین مسکونی در کوهبنه لاهیجان
770 میلیون
لاهیجان

زمین مسکونی در کوهبنه لاهیجاننقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

کاربریمسکونی متراژ275