ویلا دارای کولر اسپلیت در مرکز شهر آستانه اشرفیه

ویلای لاکچری تریپلکس و فول
1.65 میلیارد
آستانه اشرفیه

ویلای لاکچری تریپلکس و فولدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا410 زمین400
ویلای متراژ بالا و تازه ساز
200 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای متراژ بالا و تازه سازدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین280
ویلای نوساز با تمام امکانات
250 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای نوساز با تمام امکاناتدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین140