ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس داخل شهرکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی همکفدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا فلت بازسازی شده
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
خانه باغ قابل سکونت
850 میلیون
کیاشهر

خانه باغ قابل سکونتدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین800
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلودارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا220 زمین400
ویلایی دوبلکس مرکز شهر
550 میلیون
کیاشهر

ویلایی دوبلکس مرکز شهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا139 زمین160