ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلافلت نوساز
860 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا116 زمین250
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا فلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت مرکز شهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین270
ویلا فلت خوش نقشه
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت خوش نقشهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا فلت نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا فلت نزدیک شالیزار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک شالیزاردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت نوساز
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا فلت ساحل رودخانه سفیدرود
700 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحل رودخانه سفیدروددارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین303
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا بهارخوابه روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا دوبلکس ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600