ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا بهارخوابه روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا دوبلکس ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس ساحلی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین160
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا سنتی روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس بهارخوابیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250