ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلای لوکس ساحلی
9 میلیارد
کیاشهر

ویلای لوکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا400 زمین600
ویلا تریپلکس ساحلی
2.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین283
ویلا فلت نوساز
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین210
ویلا فلت مبله حیاط دار
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت مبله حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین660
ویلا باغ ساحلی
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1600
ویلا دوبلکس کنار ساحل
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس کنار ساحلدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین550
ویلا نقلی ساحلی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا نقلی مرکزشهر
850 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا87 زمین135
ویلا تریپلکی ساحلی
2.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکی ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین1300
ویلا سنتی حیاط دار
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین368
ویلا دوبلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین300
ویلا دوبلکس مبله
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس مبلهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین200
ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلافلت شهرکی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین320
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا فلت نوساز نما سیمانکاری
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نما سیمانکاریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین240
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا91 زمین301
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180