ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160
ویلا دوبلکس مرکزشهر
480 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین125
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا فلت نماسنگ
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نماسنگدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین314
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکناردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلافلت ساحلی منطقه ازاد
680 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی منطقه ازاددارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین255
ویلا بافت قدیمی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا بافت قدیمیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا170 زمین250
ویلا دوبلکس مرکزشهر
650 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین316
ویلا فلت نوساز
570 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا101 زمین250
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین1400
ویلای ۲ خوابه فول امکانات
1.2 میلیارد
لاهیجان

ویلای ۲ خوابه فول امکاناتدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا500 زمین150
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخرداردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250