ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلا فلت ساده
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سادهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلافلت مرکز شهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250