ویلا دارای کولر اسپلیت در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلاسنتی حیاط دار
400 میلیون
کیاشهر

ویلاسنتی حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا نقلی مرکزشهر
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین120
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمنددارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط داردارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا دوبلکس روستایی حیاط دار
620 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین726
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا دوبلکس مرکزشهر
720 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین452