ویلا در چاف لنگرود

شهرها و مناطق

مشاور خرید ویلا در منطقه

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا بر اول دریا با تمام امکانات
1 میلیارد
لنگرود

ویلا بر اول دریا با تمام امکاناتنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 4 اتاق 2 زیربنا70 زمین200
ویلا کلید نخورده
600 میلیون
لنگرود

ویلا کلید نخوردهنقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین317