ویلا در خمام رشت

ویلای تریبلکس استخردار
12 میلیارد
رشت

ویلای تریبلکس استخردارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین301
ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمت
4.2 میلیارد
رشت

ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین500
ویلایی دوخوابه نوساز
1.5 میلیارد
رشت

ویلایی دوخوابه نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین275