درباره خمام رشت

ویلا در خمام رشت مشاهده همه موارد

ویلایی دوخوابه نوساز
1.5 میلیارد
خمام

ویلایی دوخوابه نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین275

زمین در خمام رشت مشاهده همه موارد

زمین مسکونی منطقه ارام
840 میلیون
خمام

زمین مسکونی منطقه ارامنقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ700
زمین مسکونی باغ پرندگان
2.108 میلیارد
خمام

زمین مسکونی باغ پرندگاننقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ527
زمین مسکونی منطقه عیانی
585 میلیون
خمام

زمین مسکونی منطقه عیانینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ900