درباره خمام رشت

ویلا در خمام رشت مشاهده همه موارد

ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمت
3.2 میلیارد
خمام

ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین500
ویلایی دوخوابه نوساز
1.5 میلیارد
خمام

ویلایی دوخوابه نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین275

زمین در خمام رشت مشاهده همه موارد

8/5 هکتار زمین مزروعی . باغی . مسکونی
42 میلیارد
خمام

8/5 هکتار زمین مزروعی . باغی . مسکونینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریکشاورزی متراژ84000
زمین مزروعی و مسکونی خوش قیمت
17.6 میلیارد
خمام

زمین مزروعی و مسکونی خوش قیمتنقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ46000
110 هکتار زمین مزروعی سندار
143 میلیارد
خمام

110 هکتار زمین مزروعی سندارنقدی - سند منگوله دار

کاربریکشاورزی متراژ1570000