آپارتمان ییلاقی - کوهستانی در کیاشهر

آپارتمان نزدیک دریا
فروخته شده
کیاشهر

آپارتمان نزدیک دریانقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ90