ویلا در کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی
900 میلیون
لب دریا

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
لب دریا

ویلا دوبلکس جنگلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلت لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
صفرا بسته

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
مرکز شهر

ویلا دوبلکس لاکچرینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلت شاه نشیننقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
امیرکیاسر

ویلا دوبلکس لوکسنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلانیمه ساز + کلنگی
750 میلیون
سالکده

ویلانیمه ساز + کلنگینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین570
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
محسن آباد

ویلا لاکچری روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
مرکز شهر

خانه دو‌ واحده حیاط دارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا دوبلکس سنتی
950 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس سنتینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا127 زمین312
ویلا قدیمی قابل سکونت
370 میلیون
مرکز شهر

ویلا قدیمی قابل سکونتنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
محسن آباد

ویلا مبله روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا فلت نوساز
730 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین205
ویلا باغ سنتی
800 میلیون
لب دریا

ویلا باغ سنتینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا سنتی روستایی
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا سنتی روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
دستک

ویلا دوبلکس ساحلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
انبارسر

ویلا باغ روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
لب دریا

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
دهسر

ویلا دوبلکس بهارخوابینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
دهسر

ویلا سنتی حیاط دارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
سالکده

ویلا لوکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
صفرا بسته

ویلا فلت شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا دوبلکس لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت ساحلی
680 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین370