ویلا در کیاشهر

ویلا روستایی ویو شالیزار
600 میلیون
نقره ده

ویلا روستایی ویو شالیزارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین1000
ویلا فلت نوساز
570 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا101 زمین250
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
لب دریا

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین1400
خانه کلنگی با حیاط
600 میلیون
مرکز شهر

خانه کلنگی با حیاطنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین900
خانه کلنگی حیاط دار
500 میلیون
مرکز شهر

خانه کلنگی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین700
ویلافلت نقلی
300 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت نقلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
دهسر

ویلا لاکچری استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
600 میلیون
لب دریا

ویلا دوبلکس لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین277
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
نقره ده

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین300
ویلا نقلی یک خوابه
220 میلیون
مرکز شهر

ویلا نقلی یک خوابهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین175
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
نقره ده

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
دستک

ویلا دوبلکس لوکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت مرکز شهرنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا تریپلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت شیکنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا حیاط دار
380 میلیون
مرکز شهر

ویلا حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا78 زمین500
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
صفرا بسته

ویلا فلت جنگلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
مرکز شهر

ویلا تریپلکس سه خوابنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220