درباره کوهبنه لاهیجان

زمین در کوهبنه لاهیجان مشاهده همه موارد

زمین مسکونی در کوهبنه لاهیجان
770 میلیون
کوهبنه

زمین مسکونی در کوهبنه لاهیجاننقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

کاربریمسکونی متراژ275

آپارتمان در کوهبنه لاهیجان مشاهده همه موارد

آپارتمان مستقل ۷۵ متری روستای کوهبنه
980 میلیون
کوهبنه

آپارتمان مستقل ۷۵ متری روستای کوهبنهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ75