ویلا در امین آباد منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا لاکچری ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540