ویلا در طالب آباد منطقه آزاد انزلی

ویلای 2 واحدی ساحلی نوساز
5.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای 2 واحدی ساحلی نوسازنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا200 زمین160
ویلای نوساز ساحلی سندار دار
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای نوساز ساحلی سندار دارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلای دوبلکس مبله ساحلی
1.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس مبله ساحلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا107 زمین300
باغ ویلای سند دار خوش قیمت
8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای سند دار خوش قیمتنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا120 زمین1220
ویلای نیمه کاره ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای نیمه کاره ساحلینقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلای فلت ساحلی 2 خوابه
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی 2 خوابهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا92 زمین150
ویلای فلت 3 خوابه ساحلی
3.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت 3 خوابه ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا157 زمین373
فروش خانه ویلایی روستایی کلنگی
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

فروش خانه ویلایی روستایی کلنگینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین449
ویلای فلت ساحلی خوش قیمت
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی خوش قیمتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین122
ویلای فلت ساحلی خوش قیمت
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی خوش قیمتنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین175
ویلای ساحلی با کاربری تجاری مسکونی
2.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای ساحلی با کاربری تجاری مسکونینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین288
ویلایی ساحلی کلنگی قابل سکونت
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلایی ساحلی کلنگی قابل سکونتنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلای دوبلکس ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس ساحلینقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا91 زمین103
ویلای فلت دوخوابه ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت دوخوابه ساحلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین145
ویلایی نیمه کلنگی روستایی
990 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی نیمه کلنگی روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین212
ویلای فلت دوخوابه ساحلی
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت دوخوابه ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین120
ویلای دو خوابه جنگلی
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دو خوابه جنگلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین765
ویلای دوبلکس 3 خوابه
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس 3 خوابهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین337
ویلای  2 خوابه نزدیک ساحل
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای 2 خوابه نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا84 زمین160
باغ ویلای تازه ساخت نزدیک ساحل
3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای تازه ساخت نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین430
ویلا دوبلکس 3 خوابه نزدیک ساحل
2.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس 3 خوابه نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
باغ ویلای بازسازی شده نزدیک ساحل
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای بازسازی شده نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا177 زمین728
باغ ویلای 1200 متری
5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

باغ ویلای 1200 مترینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین1200
ویلایی دوبلکس در طالب آباد منطقه آزاد
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی دوبلکس در طالب آباد منطقه آزادنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین70
خانه ویلایی در طالب آباد منطقه آزاد انزلی
660 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی در طالب آباد منطقه آزاد انزلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا64 زمین130
ویلایی فلت کلید نخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلایی فلت کلید نخوردهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین185
ویلایی دوبلکس کلید نخورده در طالب آباد
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلایی دوبلکس کلید نخورده در طالب آبادنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین100