ویلا در منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس ساحلی
2.6 میلیارد
چپرپرد زمان

ویلای دوبلکس ساحلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا115 زمین324
ویلای لوکس محدوده منطقه آزاد انزلی
3.8 میلیارد
حسن رود

ویلای لوکس محدوده منطقه آزاد انزلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس مدرن
4.1 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس مدرننقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین300
ویلای ساحلی با کاربری تجاری مسکونی
2.2 میلیارد
طالب آباد

ویلای ساحلی با کاربری تجاری مسکونینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین288
ویلا نوساز مبله
3.8 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا نوساز مبلهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا158 زمین212
ویلا مدرن استخر دار
6 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا مدرن استخر دارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین257
ویلا نقلی ساحلی
2 میلیارد
زیباکنار

ویلا نقلی ساحلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلایی ساحلی کلنگی قابل سکونت
1 میلیارد
طالب آباد

ویلایی ساحلی کلنگی قابل سکونتنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلای دوبلکس ساحلی
1.45 میلیارد
طالب آباد

ویلای دوبلکس ساحلینقدی - سند مبایعه نامه، قولنامه

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا91 زمین103
ویلا دوبلکس نوساز
2 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا فلت نوساز
2.2 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین234
ویلا دوبلکس نوساز
3.1 میلیارد
چونچنان

ویلا دوبلکس نوسازنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا185 زمین200
ویلا هوشمند استخردار
6 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا هوشمند استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین330
ویلا مدرن استخردار
8 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا مدرن استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین700
ویلایی دوبلکس 3 خوابه
2.5 میلیارد
حسن رود

ویلایی دوبلکس 3 خوابهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین190
باغ ویلای 3 هکتاری
30 میلیارد
حسن رود

باغ ویلای 3 هکتارینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا203 زمین28640
خانه کلنگی حیاط دار روستایی
1.3 میلیارد
زیباکنار

خانه کلنگی حیاط دار روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین460
ویلای 3 خوابه تازه ساخت ساحلی
1.7 میلیارد
حاجی بکنده

ویلای 3 خوابه تازه ساخت ساحلینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300
ویلای فلت دوخوابه ساحلی
850 میلیون
طالب آباد

ویلای فلت دوخوابه ساحلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین145
ویلا فلت نوساز
1.5 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین203
ویلا دوبلکس ساحلی
3.4 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین200
ویلا دوبلکس مدرن
4 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا دوبلکس مدرننقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا148 زمین299
ویلا دوبلکس شهرکی مبله
2.6 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا دوبلکس شهرکی مبلهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین210
ویلایی نیمه کلنگی روستایی
990 میلیون
طالب آباد

ویلایی نیمه کلنگی روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین212
ویلا دوبلکس نوساز
1.3 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا فلت روستایی
2.4 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا فلت روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین374
ویلا فلت خوش نقشه
2.5 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت خوش نقشهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210