ویلا در منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شخصی ساز
3.7 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس شخصی سازنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین270
ویلا نقلی معرکه
2.2 میلیارد
زیباکنار

ویلا نقلی معرکهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا فلت خوش نقشه
1.85 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت خوش نقشهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین270
خانه کلنگی برخیابان اصلی
6.5 میلیارد
زیباکنار

خانه کلنگی برخیابان اصلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین475
ویلا روبروی دهکده ساحلی انزلی
3.7 میلیارد
دهکده ساحلی

ویلا روبروی دهکده ساحلی انزلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا109 زمین340
دو واحد ویلای سویسی استخردار
1.9 میلیارد
چپرپرد زمان

دو واحد ویلای سویسی استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا115 زمین230
ویلا تریپلکس استخردار ساحلی
15 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا تریپلکس استخردار ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا300 زمین400
ویلای فلت ساحلی 2 خوابه
1.35 میلیارد
طالب آباد

ویلای فلت ساحلی 2 خوابهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا92 زمین150
ویلای تریپلکس ساحلی استخردار
11 میلیارد
حاجی بکنده

ویلای تریپلکس ساحلی استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا300 زمین400
ویلا باغ سنتی
2.7 میلیارد
زیباکنار

ویلا باغ سنتینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین310
ویلای فلت 3 خوابه ساحلی
3.6 میلیارد
طالب آباد

ویلای فلت 3 خوابه ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا157 زمین373
ویلای فلت ساحلی خوش نقشه
2.35 میلیارد
حسن رود

ویلای فلت ساحلی خوش نقشهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین360
فروش خانه ویلایی روستایی کلنگی
1.7 میلیارد
طالب آباد

فروش خانه ویلایی روستایی کلنگینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین449
ویلای فلت خوش نقشه شهرکی
1.9 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلای فلت خوش نقشه شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا275 زمین110
ویلای فلت خوش قیمت محدوده منطقه آزاد
1.75 میلیارد
حسن رود

ویلای فلت خوش قیمت محدوده منطقه آزادنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا فلت خوش نقشه
2.5 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت خوش نقشهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین306
ویلا دوبلکس استخردار
5.5 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا دوبلکس استخردارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین350
ویلای فلت خوش نقشه و دنج
2.6 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلای فلت خوش نقشه و دنجنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین330
ویلا فلت مبله
1.8 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت مبلهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا86 زمین215
ویلای فلت ساحلی خوش قیمت
850 میلیون
طالب آباد

ویلای فلت ساحلی خوش قیمتنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین122
ویلا دوبلکس شهرکی
1.95 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس شهرکینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا لاکچری استخردار شهرکی
9 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا لاکچری استخردار شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا298 زمین300
ویلا شهرکی خوش نقشه
1.85 میلیارد
حاجی بکنده

ویلا شهرکی خوش نقشهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
ویلا فلت نوساز
3 میلیارد
زیباکنار

ویلا فلت نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا مبله ساحلی
6.2 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا مبله ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا225 زمین300
ویلا دوبلکس نوساز
4 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس نوسازنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین200
ویلا استخردار
4.2 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین360