ویلا در منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساده
450 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت سادهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
زیباکنار

ویلا شهرکی کلیدنخوردهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا نوساز نزدیک ساحلنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا لوکس نوسازنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
زیباکنار

خانه ویلایی نقلینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
زیباکنار

ویلاهای شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلافلت نقلی
300 میلیون
زیباکنار

ویلافلت نقلینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین275
خانه روستایی قدیمی کلنگی
250 میلیون
صدا و سیما

خانه روستایی قدیمی کلنگینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا600 زمین800
خانه کلنگی حیاط دار
350 میلیون
صدا و سیما

خانه کلنگی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا60 زمین1000
ویلا فلت نوساز و دنج
650 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوساز و دنجنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین232
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
زیباکنار

ویلا نوساز لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا نقلی قیمت مناسب
280 میلیون
زیباکنار

ویلا نقلی قیمت مناسبنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا65 زمین166
ویلا فلت نزدیک جنگل و دریا
520 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نزدیک جنگل و دریانقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
صدا و سیما

ویلا تریپلکس زیبانقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس لوکسنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس ساحلینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
صدا و سیما

ویلا دوبلکس شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350