ویلا نزدیک ساحل در زیباکنار منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس در کوچه ساکت
390 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس در کوچه ساکتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا86 زمین206
ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا220 زمین400
ویلا فلت حیاط دار بزرگ
720 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار بزرگنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین736
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس با ویو رودخانه
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس با ویو رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین250
ویلای فلت ساحلی با دو سوئیت
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی با دو سوئیتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین604
ویلا نقلی نزدیک جاده اصلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک جاده اصلینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین139
ویلای سه خواب مستر شاه نشین
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای سه خواب مستر شاه نشیننزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلای دوخواب بر جاده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوخواب بر جادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین155
ویلای لوکس ساحلی مستر
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس ساحلی مسترنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلای لوکس لب رودخانه
730 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس لب رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا124 زمین500
ویلای لوکس نزدیک دریا
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا104 زمین320
ویلای کوچک نزدیک ساحل
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای کوچک نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین177