ویلا دارای کولر اسپلیت در زیباکنار منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساده
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سادهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلافلت نقلی
300 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین275
ویلا فلت نوساز و دنج
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز و دنجدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین232
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا فلت نزدیک جنگل و دریا
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نزدیک جنگل و دریادارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا فلت شهرکی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا دوبلکس شالیزار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شالیزاردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا114 زمین220
ویلا دوبلکس نماسنگ
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نماسنگدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس داخل شهرکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250