ویلا نزدیک ساحل در منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
چونچنان

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
زیباکنار

ویلا نقلی نزدیک رودخانهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
زیباکنار

ویلا لاکچری شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
550 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس داخل شهرکنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
450 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا همکف روستایی با حیاط
350 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا همکف روستایی با حیاطنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین220
ویلا دوبلکس و سوئیت
550 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس و سوئیتنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین250
ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
زیباکنار

ویلا همکف حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلایی قدیمی حیاط دار
400 میلیون
زیباکنار

ویلایی قدیمی حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین425
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس داخل شهرکنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
زیباکنار

ویلا شهرکی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت دوخواب لاکچرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبرینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیننزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310