آپارتمان در گلستان لاهیجان

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

فروش آپارتمان در دو طبقه
4.65 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان در دو طبقهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 4 متراژ155
اپارتمان ۹۰ متر گلستان
2 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۹۰ متر گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان ۷۲ متری گلستان
1.25 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۲ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ72
اپارتمان مستقل ۷۴ متری گلستان
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۷۴ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ74
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری گلستان
1.4 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان ۷۵ متری در ۱۶ متری ترمینال
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۵ متری در ۱۶ متری ترمینالنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ75
اپارتمان ۱۰۰ متری گلستان
1.7 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۱۰۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان ۷۵ متری گلستان
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۵ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ75
اپارتمان مستقل ۹۰ متری گلستان
3.1 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان مستقل ۱۰۸ متری گلستان
2.02 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۰۸ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 3 متراژ108
اپارتمان مستقل ۶۵ متر گلستان
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۶۵ متر گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ65
اپارتمان ۵۱ متری گلستان
910 میلیون
لاهیجان

اپارتمان ۵۱ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 1 متراژ51
آپارتمان ۶۱ متر گلستان
1 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان ۶۱ متر گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ61
فروش آپارتمان ۶۰ متری  گلستان
1.1 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان ۶۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ60
فروش اپارتمان ۱۶۲ متری گلستان
3.1 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان ۱۶۲ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان تک واحدی ۷۷ متری گلستان
1.54 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۷۷ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ77
اپارتمان تک واحدی ۲۰۶ متر گلستان
8.24 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۲۰۶ متر گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ206
فروش اپارتمان ۱۴۹ متری گلستان
3 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان ۱۴۹ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ149
فروش آپارتمان ۷۴ متری در گلستان
1.4 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان ۷۴ متری در گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ74
واحد مستقل نوساز در بیجاربنه
750 میلیون
لاهیجان

واحد مستقل نوساز در بیجاربنهنقدی - سند بنچاق شورایی

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ67
2 واحد آپارتمان نوساز فول امکانات
1.68 میلیارد
لاهیجان

2 واحد آپارتمان نوساز فول امکاناتنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ80