آپارتمان در کارگر لاهیجان

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

وحید پرسری

مشاور لاهیجان

09111455344

لاهیجان - روبروی بهشتی 24 - املاک اسکان

اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگر
2.1 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ65
اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگر
4 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ159
فروش اپارتمان۱۹۳ متری کارگر
7.75 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان۱۹۳ متری کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ193
فروش اپارتمان ۱۲۷ متر کارگر
3.81 میلیارد
لاهیجان

فروش اپارتمان ۱۲۷ متر کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ127
آپارتمان 65 متری مستقل در کارگر لاهیجان
2.2 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان 65 متری مستقل در کارگر لاهیجاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ65
آپارتمان ۱۰۳ متری در کارگر
1.648 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان ۱۰۳ متری در کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ103