آپارتمان در بیجاربنه لاهیجان

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای  بیجاربنه
600 میلیون
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای بیجاربنهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 1 متراژ50
اپارتمان مستقل ۵۰ متر بیجاربنه بالا
600 میلیون
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۵۰ متر بیجاربنه بالانقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 1 متراژ50