آپارتمان در لاهیجان

مشاور خرید آپارتمان در منطقه

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09000000000

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

وحید پرسری

مشاور لاهیجان

09111455344

لاهیجان - روبروی بهشتی 24 - املاک اسکان

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

فروش راه جدا 80 متری میدان گیل
1.4 میلیارد
لاهیجان

فروش راه جدا 80 متری میدان گیلنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ80
فروش آپارتمان در دو طبقه
4.65 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان در دو طبقهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 4 متراژ155
فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهر
1.275 میلیارد
لاهیجان

فروش آپارتمان 85 متر در مرکز شهرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ85
77 متری معلم
توافقی
لاهیجان

77 متری معلمنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ77
آپارتمان ۷۶متری ۷سال ساخت
1.35 میلیارد
لاهیجان

آپارتمان ۷۶متری ۷سال ساختنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ76
اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگر
2.1 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ65
اپارتمان ۹۰ متر گلستان
2 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۹۰ متر گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان ۷۲ متری گلستان
1.25 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۲ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ72
اجاره اپارتمان تک واحدی ۱۳۰ متری سعدی
توافقی
لاهیجان

اجاره اپارتمان تک واحدی ۱۳۰ متری سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ130
اپارتمان تک واحدی ۶۸ متری طالقانی
1.02 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۶۸ متری طالقانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ68
اپارتمان تک واحدی۸۰ متری تربیت معلم
1.32 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی۸۰ متری تربیت معلمنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 0 اتاق 2 متراژ80
اپارتمان تک واحدی ۱۱۸ متر شیخ زاهد
2.95 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۱۸ متر شیخ زاهدنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ118
اپارتمان مستقل ۹۲ متری طالقانی
1.25 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۲ متری طالقانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ92
اپارتمان مستقل ۷۴ متری گلستان
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۷۴ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ74
اپارتمان ۹۵ متر شقایق
توافقی
لاهیجان

اپارتمان ۹۵ متر شقایقنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ95
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری گلستان
1.4 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگر
4 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ159
اپارتمان مستقل ۹۰ متری حزین
1.85 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۰ متری حزیننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان ۷۵ متری در ۱۶ متری ترمینال
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۵ متری در ۱۶ متری ترمینالنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ75
اپارتمان تک واحدی ۱۱۰ متری سلمان فارسی
3.5 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۱۰ متری سلمان فارسینقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ110
اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متر خیابان هدایت
2.7 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان تک واحدی ۱۰۰ متر خیابان هدایتنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان ۱۰۰ متری گلستان
1.7 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۱۰۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ100
اپارتمان ۷۵ متری گلستان
1.35 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان ۷۵ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ75
اپارتمان مستقل ۹۰ متری گلستان
3.1 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۹۰ متری گلستاننقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ90
اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانی
1.85 میلیارد
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۲۵ متر کوی زمانینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ125
اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای  بیجاربنه
600 میلیون
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای بیجاربنهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 1 متراژ50
اپارتمان مستقل ۱۱۵ متر خیابان سعدی
توافقی
لاهیجان

اپارتمان مستقل ۱۱۵ متر خیابان سعدینقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 2 متراژ115