درباره صدا و سیما منطقه آزاد انزلی

ویلا در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

خانه روستایی قدیمی کلنگی
250 میلیون
صدا و سیما

خانه روستایی قدیمی کلنگینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا600 زمین800
خانه کلنگی حیاط دار
350 میلیون
صدا و سیما

خانه کلنگی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا60 زمین1000
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
صدا و سیما

ویلا تریپلکس زیبانقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330

زمین در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

زمین تجاری مسکونی
2 میلیارد
صدا و سیما

زمین تجاری مسکونینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ850
زمین تجاری مسکونی برخیابان
30 میلیارد
صدا و سیما

زمین تجاری مسکونی برخیاباننقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ5050