درباره صدا و سیما منطقه آزاد انزلی

ویلا در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
صدا و سیما

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
صدا و سیما

ویلا فلت لوکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
خانه روستایی قدیمی کلنگی
250 میلیون
صدا و سیما

خانه روستایی قدیمی کلنگینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا600 زمین800

زمین در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

زمین تجاری مسکونی
2 میلیارد
صدا و سیما

زمین تجاری مسکونینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ850
زمین تجاری مسکونی برخیابان
30 میلیارد
صدا و سیما

زمین تجاری مسکونی برخیاباننقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ5050