درباره صدا و سیما منطقه آزاد انزلی

ویلا در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
صدا و سیما

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
صدا و سیما

ویلا فلت لاکچرینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
صدا و سیما

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435

زمین در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی مشاهده همه موارد

زمین بزرگ برای شهرکسازی
1.9 میلیارد
صدا و سیما

زمین بزرگ برای شهرکسازینقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ2335
زمین تجاری مسکونی
2 میلیارد
صدا و سیما

زمین تجاری مسکونینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ850