ویلا دارای آب نما در منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
زیباکنار

ویلا لاکچری استخرداردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
زیباکنار

ویلاهای شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
زیباکنار

ویلا نوساز لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس لوکسدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
صدا و سیما

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت همکف ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
چونچنان

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
زیباکنار

ویلا لاکچری شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
زیباکنار

ویلای لوکس مستر نزدیک دریادارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس مستر ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس با ویو رودخانه
فروخته شده
زیباکنار

ویلا لوکس با ویو رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین250
ویلای لوکس ساحلی مستر
370 میلیون
زیباکنار

ویلای لوکس ساحلی مستردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلای لوکس لب رودخانه
730 میلیون
زیباکنار

ویلای لوکس لب رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا124 زمین500