ویلا دارای کولر اسپلیت در منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
چونچنان

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
زیباکنار

ویلا نقلی نزدیک رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
زیباکنار

ویلا لاکچری شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
550 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس داخل شهرکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
450 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا دوبلکس و سوئیت
550 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس و سوئیتدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین250
ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
زیباکنار

ویلا همکف حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس داخل شهرکدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
زیباکنار

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
زیباکنار

ویلا شهرکی همکفدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانه
850 میلیون
زیباکنار

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا220 زمین400
ویلا فلت حیاط دار بزرگ
850 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت حیاط دار بزرگدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین736