ویلا دارای کولر اسپلیت در منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
صدا و سیما

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
صدا و سیما

ویلا فلت لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
خشک اسطلخ

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا فلت ساده
450 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت سادهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
زیباکنار

ویلا شهرکی کلیدنخوردهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
خشک اسطلخ

ویلا لوکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
زیباکنار

خانه ویلایی نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
زیباکنار

ویلاهای شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلافلت نقلی
300 میلیون
زیباکنار

ویلافلت نقلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین275
ویلا فلت نوساز و دنج
650 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نوساز و دنجدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین232
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
زیباکنار

ویلا نوساز لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت لاکچریدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا فلت نزدیک جنگل و دریا
520 میلیون
زیباکنار

ویلا فلت نزدیک جنگل و دریادارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
صدا و سیما

ویلا تریپلکس زیبادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
زیباکنار

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
صدا و سیما

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350