ویلا دارای آب نما در گیلان

ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا شهرکی ساحلی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخرداردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا نقلی نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ سنتیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
870 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلا فلت حیاط دار + استخر
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دار + استخردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین1170
ویلا لوکس مجلل
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مجللدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین320
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277