ویلا دارای آب نما در گیلان

ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین200
ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازاددارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407