ویلا دارای آب نما در گیلان

ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا شهرکی ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخرداردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا نقلی نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ سنتیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350