ویلا دارای آب نما در گیلان

ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکناردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
فروش زمین با ویلا
1.5 میلیارد
آستانه اشرفیه

فروش زمین با ویلادارای آب نما - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 0 زیربنا240 زمین1935
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین1400
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخرداردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212