ویلا دارای آب نما در گیلان

ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریادارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس با ویو رودخانه
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس با ویو رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکیدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا تریپلکس لب دریا
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس لب دریادارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا200 زمین450
ویلای تریپلکس مستر
800 میلیون
کیاشهر

ویلای تریپلکس مستردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا340 زمین500
ویلای لوکس ساحلی مستر
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس ساحلی مستردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلای لوکس لب رودخانه
730 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس لب رودخانهدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا124 زمین500
ویلای لوکس بهار خواب دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس بهار خواب داردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا195 زمین455
ویلای نزدیک ساحل 4 خوابه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلای نزدیک ساحل 4 خوابهدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 4 زیربنا200 زمین3000
ویلای استخر دار تریپلکس
670 میلیون
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکسدارای آب نما - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240
ویلای لوکس تریپلکس جنگلی
870 میلیون
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس جنگلیدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا300 زمین500
ویلای تریپلکس با دید شالیزار
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلای تریپلکس با دید شالیزاردارای آب نما - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا280 زمین3316
ویلای لوکس با منزل سرایداری
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس با منزل سرایداریدارای آب نما - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا127 زمین402