درباره بیجاربنه لاهیجان

آپارتمان در بیجاربنه لاهیجان مشاهده همه موارد

اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای  بیجاربنه
600 میلیون
بیجاربنه

اپارتمان مستقل ۵۰ متری روستای بیجاربنهنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 1 متراژ50
اپارتمان مستقل ۵۰ متر بیجاربنه بالا
600 میلیون
بیجاربنه

اپارتمان مستقل ۵۰ متر بیجاربنه بالانقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 1 اتاق 1 متراژ50