درباره کارگر لاهیجان

آپارتمان در کارگر لاهیجان مشاهده همه موارد

اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگر
2.1 میلیارد
کارگر

اپارتمان مستقل ۶۵ متر کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسورندارد پارکینگ 2 اتاق 2 متراژ65
اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگر
4 میلیارد
کارگر

اپارتمان تک واحدی ۱۵۹متر خیابان کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ159
فروش اپارتمان۱۹۳ متری کارگر
7.75 میلیارد
کارگر

فروش اپارتمان۱۹۳ متری کارگرنقدی - سند تک برگ

آسانسوردارد پارکینگ 1 اتاق 3 متراژ193