ویلا دارای کولر اسپلیت در حاجی بکنده منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنج
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنجدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلا لوکس روستایی نزدیک دریا
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300