ویلا دارای کولر اسپلیت در خشک اسطلخ منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلا همکف نوساز
730 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا104 زمین250
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلا لوکس فلت 300 متری دریا
430 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت 300 متری دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا لوکس فلت کلید نخورده
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت کلید نخوردهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلای لوکس فلت نماسنگ
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس فلت نماسنگدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین340
ویلا لوکس نزدیک ساحل
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نزدیک ساحلدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200