ویلا دارای کولر اسپلیت در صدا و سیما منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس زیبادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلا لوکس روستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265
ویلا فلت روستایی مناسب
375 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستایی مناسبدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین288