ویلا نزدیک ساحل در امیرکیاسر کیاشهر

ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا لوکس مستر نزدیک جاده
فروخته شده
کیاشهر

ویلا لوکس مستر نزدیک جادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین400