ویلا نزدیک ساحل در کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
مرکز شهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلافلت بازسازی شده
300 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین365
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
مرکز شهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
مرکز شهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
مرکز شهر

منزل مسکونی ویلایی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلایی لوکس مرکز شهر
430 میلیون
مرکز شهر

ویلایی لوکس مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا183 زمین254
ویلا فلت حیاط دار
280 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین425
ویلا دوبلکس حیاط دار
فروخته شده
مرکز شهر

ویلا دوبلکس حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین288
ویلا فلت نوساز داخل شهر
320 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نوساز داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلای فلت ساحلی برجاده
230 میلیون
لب دریا

ویلای فلت ساحلی برجادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین361
ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریا
170 میلیون
انبارسر

ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین160
ویلا لوکس روستایی
290 میلیون
محسن آباد

ویلا لوکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین370
ویلا لوکس مستر نزدیک جاده
650 میلیون
امیرکیاسر

ویلا لوکس مستر نزدیک جادهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین400
ویلا فلت حیاط دار
259 میلیون
لب دریا

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین468