ویلا نزدیک ساحل در کیاشهر

ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
امیرکیاسر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
صفرا بسته

ویلا شیک دوبلکسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
ویلا کرسی بلند
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
مرکز شهر

ویلا همکف نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرود
450 میلیون
مرکز شهر

ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرودنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین290
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا فوق لوکس سه خوابنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس دوقلونزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
مرکز شهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
مرکز شهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلافلت بازسازی شده
300 میلیون
مرکز شهر

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین365
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
مرکز شهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
مرکز شهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
مرکز شهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
مرکز شهر

منزل مسکونی ویلایی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
مرکز شهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295