ویلا نزدیک ساحل در دستک کیاشهر

خانه ویلایی دوبلکس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی دوبلکسنزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین380
خانه ویلایی نزدیک دریا
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا100 زمین550