ویلا نزدیک ساحل در محسن آباد کیاشهر

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

ویلا لوکس روستایی
290 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین370