ویلا نزدیک ساحل در محسن آباد کیاشهر

ویلا لوکس روستایی
290 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستایینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین370