ویلا نزدیک ساحل در مرکز شهر کیاشهر

ویلا کرسی بلند
450 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
کیاشهر

ویلا همکف نزدیک دریانزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرود
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرودنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین290
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلونزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلافلت بازسازی شده
300 میلیون
کیاشهر

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین365
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک ساحل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی ویلایی همکفنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلایی لوکس مرکز شهر
430 میلیون
کیاشهر

ویلایی لوکس مرکز شهرنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا183 زمین254
ویلا فلت حیاط دار
280 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک ساحل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین425