درباره محسن آباد کیاشهر

محبوب ترین املاک پربازدیدترین املاک این هفته را در این قسمت مشاهده می نمایید

زمین برنجکاری هکتاری
1.82 میلیارد
محسن آباد

زمین برنجکاری هکتارینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

کاربریکشاورزی متراژ14000
خانه حیاط دار روستایی
1.65 میلیارد
محسن آباد

خانه حیاط دار روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین450

ویلا در محسن آباد کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلا فلت روستایی
1.6 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا83 زمین203
خانه حیاط دار روستایی
1.65 میلیارد
محسن آباد

خانه حیاط دار روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین450
ویلا دوبلکس حیاط دارروستایی
1.8 میلیارد
محسن آباد

ویلا دوبلکس حیاط دارروستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین451

زمین در محسن آباد کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین مسکونی روستایی
965 میلیون
محسن آباد

زمین مسکونی روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ275
زمین روستایی
1 میلیارد
محسن آباد

زمین روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ418
زمین برنجکاری هکتاری
1.82 میلیارد
محسن آباد

زمین برنجکاری هکتارینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

کاربریکشاورزی متراژ14000