درباره محسن آباد کیاشهر

محبوب ترین املاک پربازدیدترین املاک این هفته را در این قسمت مشاهده می نمایید

ویلا روستایی زیبا
2.85 میلیارد
محسن آباد

ویلا روستایی زیبانقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا145 زمین350
خانه حیاط دار روستایی
1.65 میلیارد
محسن آباد

خانه حیاط دار روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین450
زمین برنجکاری هکتاری
1.82 میلیارد
محسن آباد

زمین برنجکاری هکتارینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

کاربریکشاورزی متراژ14000

ویلا در محسن آباد کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلا نقلی روستایی
3.5 میلیارد
محسن آباد

ویلا نقلی روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین180
ویلا فلت روستایی
1.85 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین236
ویلا فلت روستایی
5 میلیارد
محسن آباد

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین380

زمین در محسن آباد کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین مسکونی روستایی
965 میلیون
محسن آباد

زمین مسکونی روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ275
زمین روستایی
1 میلیارد
محسن آباد

زمین روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ418
زمین برنجکاری هکتاری
1.82 میلیارد
محسن آباد

زمین برنجکاری هکتارینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

کاربریکشاورزی متراژ14000