ویلا در نقره ده کیاشهر

ویلای دوبلکس روستایی
120 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین140
ویلای لوکس تریپلکس روستایی
290 میلیون
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا160 زمین520
ویلای 250 متری جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای 250 متری جنگلینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین250
ویلای روستایی آلاچیق دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی آلاچیق دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
خانه روستایی دنج
150 میلیون
کیاشهر

خانه روستایی دنجنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین400
خانه روستایی حیاط دار
250 میلیون
کیاشهر

خانه روستایی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین1100
ویلای لوکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین300
ویلای روستایی یکخوابه
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی یکخوابهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا65 زمین250
ویلای دوخوابه روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلای دوخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین230
ویلا یکخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا یکخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین230