ویلا در نقره ده کیاشهر

ویلا باغ به همراه گلخانه
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ به همراه گلخانهنقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین3000
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا نقلی روستایی مبله
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا روستایی ویو شالیزار
600 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی ویو شالیزارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین1000
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلای دوبلکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوبلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین140
ویلای لوکس تریپلکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا160 زمین520
ویلای 250 متری جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای 250 متری جنگلینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین250
ویلای روستایی آلاچیق دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی آلاچیق دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
خانه روستایی دنج
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی دنجنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین400
خانه روستایی حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین1100
ویلای لوکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین300
ویلای روستایی یکخوابه
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی یکخوابهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا65 زمین250
ویلای دوخوابه روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلای دوخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین230
ویلا یکخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا یکخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین230