ویلا در نقره ده کیاشهر

ویلا روستایی مبله
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی مبلهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین200
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین210
ویلا دوبلکس مبله روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس مبله روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین270
ویلا فلت لاکچری روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت لاکچری روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین330
ویلا روستایی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین310
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
فروخته شده
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستانقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا با مجوز بلوک زنی
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا با مجوز بلوک زنینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین800
ویلا بهارخوابه روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا باغ به همراه گلخانه
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ به همراه گلخانهنقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین3000
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا نقلی روستایی مبله
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
فروخته شده
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا روستایی ویو شالیزار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی ویو شالیزارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین1000
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلای دوبلکس روستایی
120 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین140
ویلای لوکس تریپلکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس روستایینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا160 زمین520
ویلای 250 متری جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای 250 متری جنگلینقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین250
ویلای روستایی آلاچیق دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی آلاچیق دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
خانه روستایی دنج
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی دنجنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین400
خانه روستایی حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی حیاط دارنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا110 زمین1100
ویلای لوکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین300
ویلای روستایی یکخوابه
فروخته شده
کیاشهر

ویلای روستایی یکخوابهنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا65 زمین250
ویلای دوخوابه روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه روستایینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلای دوخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین230
ویلا یکخوابه آماده تحویل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا یکخوابه آماده تحویلنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین230