ویلا در صفرا بسته کیاشهر

ویلا هوشمند استخردار
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا370 زمین280
خانه روستایی حیاط دار
2.2 میلیارد
کیاشهر

خانه روستایی حیاط دارنقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1000
ویلا باغ سنتی روستایی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتی روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین4000
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا فلت خوش نقشه
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت خوش نقشهنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
فروخته شده
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا فلت شهرکی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت شهرکینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا سنتی دوخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا سنتی دوخوابنقدی - سند بنچاق شورایی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
فروخته شده
کیاشهر

فلت نوساز روستایینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت کلید نخوردهنقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270