ویلا در دهسر کیاشهر

ویلا شهرکی شیک
فروخته شده
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
خانه کلنگی حیاط دار روستایی
1.25 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی حیاط دار روستایینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین1233
ویلا دوبلکس ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس بهارخوابینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لاکچری استخردار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا لاکچری استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلای استخر دار تریپلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکسنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240