ویلا در دهسر کیاشهر

ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخردارنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلای استخر دار تریپلکس
670 میلیون
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکسنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240