ویلا در سالکده کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
خانه روستایی کلنگی
فروخته شده
کیاشهر

خانه روستایی کلنگینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 0 زیربنا120 زمین380