ویلا دارای کولر اسپلیت در سالکده کیاشهر

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260