ویلا دارای کولر اسپلیت در دستک کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا دوبلکس لوکس
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین100
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
خانه ویلایی دوبلکس
فروخته شده
کیاشهر

خانه ویلایی دوبلکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین380
خانه ویلایی نزدیک دریا
فروخته شده
کیاشهر

خانه ویلایی نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا100 زمین550