ویلا دارای کولر اسپلیت در دستک کیاشهر

ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
خانه ویلایی دوبلکس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی دوبلکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین380
خانه ویلایی نزدیک دریا
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا100 زمین550